Часто задаваемые вопросы
Получите ответы на все вопросы
К сожалению, нам не удалось найти это место на карте

Luca

Large

Город ROMA
Возраст 49 лет

О Luca

Sono nato e cresciuto a Roma, adoro la mia città e mi piace ospitare e conoscere le persone interessate al suo patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo

close