SSS
Bütün sorularına cevap bul
Lokasyon bulunamadı!

Hizmet Koşulları

Sevgili 9flats kullanıcısı,

Genel İşlem Şartlarının (GİŞ) uzun ve genelde sıkıcı olarak değerlendirildiğini biliyoruz. Ancak yine de bu kuralların bir kere özenle okunması gerçekten önemlidir. Genel İşlem Şartları bir yandan senin ve 9flats arasında mevcut olan sözleşme ilişkisini (Sizin ve 9flats haklarını ve yükümlülüklerini), diğer yandan da konuk ve ev sahibi arasındaki ilişkiye yönelik temel teşkil eden yükümlülükleri tanımlar.

9flats.com platformunun Kullanımı için Genel İşlem Şartları

1

Uygulama alanı, kullanım koşullarının değiştirilmesi

1.1

9flats online platformu kullanıcısı ile şirket yöneticisi tarafından temsil edilen, 111 North Bridge Road, # 08-19 Peninsula Plaza Singapore 179098, 9flats PTE. Ltd., (bundan sonra 9flats olarak anılacaktır) arasındaki iş ilişkileri için aşağıdaki genel işlem şartları geçerlidir.

1.2

Bu GİŞ aksine olan veya kullanıcının bundan farklı olan genel şirket veya sözleşme koşulları
geçerlilikleri yazılı olarak onaylanmadığı sürece 9flats tarafından kabul edilmemektedir. Bu GİŞ, 9flats, kullanıcının aksini ifade eden veya bundan farklı olan koşulları kabul ederek kullanıcıya karşı hizmet sunumunu koşulsuz yerine getirmesi halinde de geçerlidir.

1.3

9flats, kullanıcıya talep üzerine ek servis ve hizmetler de sunmaktadır. Bunun için, iş bu genel işlem şartları içeriğinde söz konusu edilen özel koşullar geçerlidir.

2

Kayıt, kullanım sözleşmesinin oluşturulması, kullanıcı hesabına yönelik yükümlülükler

2.1

Her bireysel veya tüzel kişi 9flats hizmetinden yararlanabilir. Ancak bu kişi 9flats online platformuna kaydını yaptırmalı ve kullanıcı hesabı bireysel reşit bir kişi ya da temsile yetkili bir kişi tarafından yönetilmelidir.

2.2

Bu Genel İşlem Şartlarının ve veri güvenliği kurallarının onaylanmasını müteakiben eksiksiz gerçekleştirilen kayıt (soyadı, adı, e-posta adresi, şifre) ile kullanıcı hesabı (web sayfasında üye hesabı olarak adlandırılır) düzenlenir, kullanıcı ve 9flats arasında online platformun kullanımına yönelik bir sözleşme mevcuttur. Kullanıcı GİŞ ve/veya veri güvenliği kurallarını kabul etmediğinde kullanım sözleşmesi gerçekleşmez.

2.3

Tarafımızca kaydedilen rezervasyon detayları (Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce ve Türkçe) ve Genel İşlem Şartları bu sözleşmenin metnini oluşturur. Bu sözleşme detaylarına, bir rezervasyon tamamlanır tamamlanmaz, eğer ortada haklı bir sebep varsa ve yasal koruma süresi geçmemişse ulaşılabilir.

2.4

Kullanıcı verilerin daima güncel ve doğru tutulmasından yükümlüdür.

2.5

Kullanıcı kayıt sırasında gerçek, güncel ve eksiksiz bilgiler girmekle yükümlüdür.

2.6

Kullanıcı, kendisi tarafından seçilen şifreyi gizli tutmakla yükümlüdür.

2.7

Kullanıcı, kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı hususunda herhangi bir şüphe duyduğunda 9flats’ı hemen bilgilendirmekle yükümlüdür.

2.8

Online platformun kullanımına yönelik kayıt kullanıcı için şu aşamada ücretsizdir.

3

9flats genel hizmetleri
(Platform fonksiyonları, kullanıcılar arasında sözleşmelerin oluşması, ödeme yöntemleri)

3.1

9flats kayıtlı kullanıcılara bir online platform sunar. Bir tarafta bu platformda bir kullanıcı diğer kullanıcılara ücret karşılığında evlerin, odaların veya diğer türde ikamet noktalarının (bundan sonra konaklama olarak adlandırılacaktır) kullanımını sunabilir. Diğer tarafta bu online platformunda bir kullanıcı uygun konaklama noktaları arayabilir ve online platform üzerinden bir rezervasyon başvurusunda bulunabilir. 9flats, kullanıcıya konuğun ve ev sahibinin birbirini bulabileceği bir platformu sunar.

3.2

Konaklama yerini sunan bundan sonra ev sahibi, arayan da konuk olarak kullanılacaktır. Kullanıcı kavramı hem ev sahibini, hem de konuğu kapsar.

3.3

9flats kuruluşunun konaklama yeri sunmadığı ve kullanıcılar (Konuk ve ev sahibi) arasında imzalanan sözleşmelerde kesinlikle bir sözleşme tarafı değildir. 9flats, konuk ve ev sahibi arasındaki pazarlıklara müdahil olmaz.

3.4

9flats, bu sözleşmenin 8. maddesi (ya da 9) kapsamında güvenilir ve basit hizmet süreci sunmakla yükümlüdür. 9flats, ev sahibi tarafından oluşturulan konaklama ücretine yönelik talebi alır ve bu talebi konuğun kendi adına ve kendisine düzenlenecek fatura ile geçerli kılar (madde 8 ile kıyasla).

3.5

9flats, her kullanıcıya online platformunu hem ev sahibi, hem de konuk olarak kullanma olanağını sunar.

3.6

9flats, her kullanıcıya web sayfası üzerinden yazılı ve resimli içerikleri yayınlamaya yönelik teknik olanaklar sunar (konaklama yeri açıklamaları, değerlendirmeler v.b., bkz. madde 3.13 ve 4.1).

3.7

9flats, online platform üzerinden konukların bağlayıcı rezervasyon başvurularını ev sahiplerine aktarır.

3.8

9flats, bağlayıcı rezervasyon başvurusunun kabulünü ev sahibinden konuğa aktarır. Böylelikle konuk ve ev sahibi arasında konaklama yerinin kullanımına yönelik etkin bir akit oluşur. 9flats, bu durumda ev sahibine ve konuğa konaklama türü, kullanım süresi ve aynı zamanda fiyatının da yer aldığı bilgileri içeren bir e-posta gönderir. Sözleşme taraflarınca online platformda kaydedilen iletişim bilgileri ancak bu e-postada taraflara gönderilerek paylaşılır.

3.9

9flats bazı ev sahiplerine konukların doğrudan rezervasyonlarını işleme alma olanağını sunar. Bu durumda, ev sahibine bağlayıcı rezervasyon başvurusunun ulaşması ile konaklama rezervasyonu yasal bağlayıcılık kazanır. Doğrudan rezervasyonlar, açıkça doğrudan rezervasyon olarak işaretlenmektedir.

3.10

9flats kullanıcılara kapsamlı kişisel bir profil oluşturma olanağını sunar. Ancak bu mecburi değildir. Online platform sadece bir isim altında kullanılabilir. Madde 3.9 uyarınca (diğer) 9flats konuk ve ev sahibi arasında kişiye özel bilgileri yalnızca taraflar arasında bağlayıcı bir rezervasyon oluştuğunda paylaşabilir.

3.11

Bunun yanı sıra 9flats kullanıcıya önerdiği arkadaşlarını kaydetmek, bir konaklama yeri veya benzeri ile ilgili ilk değerlendirme yazısını yazmak gibi belirli faaliyetlerle “kredi”ler kazandırabileceği bir “kredi hesabı” sunar. Bu krediler nakit olarak ödenmez, ancak 9flats üzerinden yapılan bir rezervasyonda platform içi ödeme için kullanılabilir. Kredi hesabının nasıl ve hangi şekilde yüklenebileceğine dair tam kuralları ve bunların işbu işlem şartlarının hangi bölümümde olduğuna dair bilgileri burada bulabilirsiniz .

3.12

Bunun haricinde 9flats kullanıcılara online platform dahilinde bir mesajlaşma sistemi sunar. Bu sistemle kullanıcılar kendi aralarında, örnek olarak gerçek iletişim bilgilerini açıklamadan önce rezervasyon başvurularına yönelik belirsizlikleri gidermek için, iletişim kurabilir.

3.13

9flats kullanıcılara ayrıca online platformda kullanıcıların birbirlerini karşılıklı değerlendirebilecekleri bir değerlendirme sistemi sunar. Bu değerlendirme sisteminin kullanımına yönelik düzenlemeler 11. ve aynı zamanda 12. maddeler altında yer almaktadır.

3.14

9flats.com ev sahiplerine ve konuklara bir sigorta sunar. 9flats.sigortası belirli kurallar çerçevesinde yükümlülükleri, kiralanan konaklama yerlerinin envanterinde oluşacak hasarların tazmininin sağlanmasını temel alır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız .

3.15

9flats hizmetleri kullanıcılara mevcudiyetleri var sayılarak sunulur. 9flats, hizmetleri sürekli erişilebilir kılmaya çaba gösterir. Bakım işlemleri, geliştirmeler veya arızalar nedeniyle kullanım olanakları sınırlanabilir veya bazen kesilebilir. 9flats burada bahsedilen türdeki arızaları kullanıcılara mümkün olduğunca erken bildirecektir.

4

9flats tarafından ev sahiplerine sunulan özel hizmetler (Konaklama ilanının yayınlanması, rezervasyon iptal koşulları, işlem sürecinin takibi, isteğe bağlı sigorta)

4.1

9flats ev sahiplerine konaklama yerlerini online platformda bir açıklama, resimler, fiyatlar, uygunluk takvimi ve bir kişisel kullanıcı profili ile (konaklama yeri profili) düzenleme olanağını sunar.

4.2

9flats ev sahiplerine, konaklama yerlerini çeşitli fiyatlarda (şu anda „genel fiyat“ veya „sezon fiyatı“ adı altında) belirli dönemlerde düzenleme olanağını sunmanın yanı sıra temizlik hizmetleri giderleri, çamaşır makinesi kullanımına yönelik giderler vb. gibi ek giderleri bildirme ve talep etme olanağını sunar.

4.3

9flats ayrıca ev sahiplerine konukları için rezervasyon iptali koşullarını düzenleme olanağını da sunar. Ev sahibi özel olarak konukla bir iptal politikası üzerinde anlaşabilir. Ancak 9 flats konuklara daima aralarından seçim yapabilecekleri üç farklı iptal politikası (esnek, yarı esnek, değişmez) sunar. “Konuklar için İptal Politikaları” na buradan ulaşılabilir. Bunun haricinde konuk ve ev sahibi arasındaki akit sadece her iki tarafta bu iptali onayladığında ve bu onaylama yazılı metin olarak birbiriyle tutarlı e-postalar ile beyan edildiğinde iptal edilebilir.

4.4

Ev sahibinin ilanının yasal bir bağlayıcılığı yoktur. İlan, konuklara bağlayıcı rezervasyon başvurularında bulunma olanağı sağlar. Rezervasyon başvurusu ev sahibi tarafından onaylandıktan sonra, taraflar arasında bağlayıcı bir akit oluşur. Bu durum, ‘anında rezervasyonlar’ için de geçerlidir.

9flats bütün konukların bağlayıcı rezervasyon başvurularını ev sahibine iletir. Fakat başka bir ev sahibinin, konuğun başvurusunu daha önce onaylaması durumunda, söz konusu başvuru otomatik olarak sistemden silinir. Bir ev sahibi, bir konuğun rezervasyon başvurusunu onayladığında, konuğun diğer bütün başvuruları geçersiz sayılır.

Ev sahibi tarafından 24 saat içerisinde kabul edilmeyen rezervasyon talepleri sistem tarafından otomatik olarak geri çevrilecektir. Bir ev sahibi rezervasyon talebini kabul etmesi durumunda, hem ev sahibi, hem misafir bir onay e-postası alırlar.

4.5

9flats, ev sahibinin de rezervasyonu iptal etmesine izin verir; bununla ilgili ayrıntılar aşağıdaki paragraflarla düzenlenmiştir.

4.5.1

İptal, “Rezervasyonu iptal et” butonu aracılığıyla yapılabilir

4.5.2

İptal etmeden kaynaklanan sonuçların ayrıntıları kısaca gösterilir ve ev sahibinin bunu seçtiğinde iptal koşullarını kabul ettiğini beyan etmesi gerekir.

4.5.3

“Şimdi iptal et” butonuna basıldığında iptal yürürlüğe girer.

4.5.4

Ev sahibinin her iptal için 9flats’e 50 Euro’nun altında olmayacak şekilde toplam ücretin ’ini iptal ücreti olarak ödemesi gerekir. Ev sahibi, iptal sürecinde bu iptal ücretiyle ilgili olarak açıkça uyarılacaktır.

4.5.5

Ev sahibinin, konuğun olası tazminat talebini karşılama yükümlülüğü bundan etkilenmez.

4.5.6

Hususi olarak ev sahibi, rezervasyon süresi için kabul edilebilir değerde bir konaklama birimi bulamadığı takdirde daha pahalı bir konaklama veya otel odasına geçiş yapılması gerektiğinde, aradaki fiyat farkını ödemeyi taahhüt eder. Alternatif konaklama birimi veya otel odasının toplam ücretinin iptal edilen konaklamanın %25’inden fazla olması halinde, konuğun daha ucuz bir konaklamanın mümkün olmadığını ilk bakış (prima facie) ispatı ile kanıtlaması gerekir.

4.5.7

Konuk iptal edilmiş bir rezervasyon için, paragraf 8.3.1’de belirtildiği şekliyle, pazarlık fiyatı talep edemez.

4.5.8

9flats, rezervasyon taleplerinin ve bundan doğabilecek olası iptallerin önüne geçmek için, iptal edilen rezervasyon süresi boyunca konaklama biriminin takvimini kilitleyecektir.

4.5.9

Konuk, varış gününde üzerinde anlaşılan zaman ve yerde ev sahibiyle karşılaşmadıysa ve makul olarak kabul edilebilir bir süre dahilinde ev sahibine ulaşılamadıysa, bu ev sahibi tarafından yapılmış bir iptal olarak kabul edilir.

5

9flats tarafından konuklara sunulan özel hizmetler
(Arama fonksiyonu, süreç, şikayet olanağı)

5.1

9flats konuklarına olası konaklama yerlerini aramaya yönelik pazar yeri yapısında bir online platform sunar.

5.2

9flats konuklara online platform aracılığıyla belirli bir döneme eş zamanlı olarak üç farklı konaklama olanağı için paralel üç rezervasyon başvurusu sunma olanağını sağlar. Ev sahiplerinden biri tarafından rezervasyon başvurusu onaylandığında, konuk bu onaya yönelik etkin bir akit oluştuğunda diğer rezervasyon başvuruları eş zamanlı olarak 9flats tarafından kabul edilmedi olarak kayda alınır, bu sayede çoklu rezervasyonlar önlenir.

5.3

9flats, kendi takdiri doğrultusunda özel aksiyonlar kapsamında ev sahiplerine avantaj sağlayacak hediye çekleri dağıtma sunma olanağına sahiptir. 9flats buna yükümlü değildir, konuğun her türde özel aksiyon talebinde bulunma hakkı yoktur.

5.3.1

Bu hediye çekleri 9flats tercihine göre belirli bir tutar veya bir konaklama fiyatına yönelik yüzdesel bir oran üzerinden bir indirim içerir.

5.3.2

Özel aksiyon durumunda konuk ilgili indirimin belirtilmiş olduğu ve hediye çeki kodunu içeren bir çek alır. Bu hediye çeki kodunu konuk, indirimin geçerlilik kazanması için rezervasyon sırasında belirtmelidir.

5.4

9flats bunun haricinde konaklamaya ve/veya ev sahibine yönelik olası sorunları giriş kaydının yapılmasının ardından en geç 24 saat içinde 9flats sunucusuna bir şikayet bildirimi aracılığıyla bildirmelidir. Bu şikayet en azından yazılı şekilde (e-posta) yapılmalıdır. Bu şikayette konuk somut olarak şikayet nedenini açıklamalıdır. Bu durumda 9flats uzlaştırıcısı bir çözüm bulmaya çalışır. Konaklama yeri akitinin tarafları (ev sahibi ve konuk) çözüm konusunda her iki tarafında mutabakata vardığını gösterecek iki içeri aynı beyanat verdiğinde bunu kabul etmiş sayılırlar. Uyumlu beyanlar en azından şekil yapısında (e-posta) sunulmalıdır. Müteakip adımlar 9.2 maddesine göre atılır.

6

Ev sahibinin hizmetleri ve diğer yükümlülükleri

6.1

Ev sahibi 8 ve 9 maddeleri bağlamında hizmet sunmakla yükümlüdür.

6.2

Ev sahibi iletişim verileri açısından ödeme sürecinin gerçekleştirilmesine yönelik veriler dahil olmak üzere gerçek ve doğru bilgiler sunmakla yükümlüdür.

6.3

Ev sahibi, konuğa konaklama yeri hakkına uygun bir izlenim sunabilmek için ve sunulan teklifi değerlendirmesine olanak sağlamak için ilgili konaklama yerine yönelik teklifi yazılı ve gerektiğinde resim ile doğru ve eksiksiz tanımlamakla yükümlüdür. Teklife, konaklama yerine yönelik konuğun karar vermesinde önem teşkil eden, özellikle konaklama yerinin değerini etkileyen konaklama yeri eksikliklerinin veya diğer dezavantajlarının da belirtildiği tüm özellikler de dahil edilmelidir.

6.4

Ev sahibi, oluşabilecek katma değer vergisi dahil ilgili teklifin eksiksiz fiyatını ve diğer fiyat unsurlarını (örn. temizlik giderleri gibi) konaklama profilinde belirtmekle yükümlüdür. Ev sahibi, bunu yaparken temizlik giderleri vb. gibi diğer fiyat temel unsurlarını ayrıca belirtmekle yükümlüdür.

6.5

Ev sahibi, misafire iptal seçeneklerinden birisini sunmayı taahhüt eder. Misafirlere yönelik çeşitli iptal koşulları buradan görüntülenebilir. İptal koşulları, ev sahibi ve misafir arasında akdedilen sözleşmenin bir parçası haline gelir.

6.6

Ev sahibi konaklama profili üzerinde kullanım hakkı kapsamına girmeyen olası mekansal düzenlemeleri ve/veya sözleşmenin bir kısmını teşkil edecek konaklama yerinde mevcut nesneleri ve/veya diğer davranış kuralları gibi hususları („Konut kuralları“) belirtmekle yükümlüdür.

6.7

Ev sahibi konukların bağlayıcı rezervasyon başvurularını 24 saat içinde kabul etmek veya ret etmekle yükümlüdür.

6.8

Ev sahibi sunulan doğrudan rezervasyon kapsamında iş bu aynı zamanda bundan elde edilen sözleşme koşullarının bağlayıcılığını kabul etmekle yükümlüdür. Ev sahibi doğrudan rezervasyon olanaklarının sunmaya yükümlü değildir.

6.9

Ev sahibi, konaklama profilinde sunulan toplam fiyatı aşan ek gider, provizyon veya diğer ödeme türlerini konuktan talep etmeyecektir.

6.10

Ev sahibi, konuğa düzenli bir fatura sunmakla yükümlüdür.

6.11

Ev sahibi gerektiğinde akit tarafının kimliğini şahsen kontrol etme yükümlülüğünü üstelenmektedir. 9flats, kişilerin kimliğinin belirlenmesi internet ortamında sınırlı olduğundan, kayıt sırasında girilen verilerin yalnızca sınırlı bir kısmını denetleyebilir. Bu nedenle tüm çabalara rağmen bir kullanıcı hesabına yanlış bilgilerin girilmesi önlenememektedir.

7

Konuğun hizmetleri ve diğer yükümlülükleri

7.1

Konuk 8 ve 9 maddeleri bağlamında hizmet almakla yükümlüdür.

7.2

Konuk iletişim verileri açısından ödeme sürecinin gerçekleştirilmesine yönelik veriler dahil olmak üzere gerçek ve doğru bilgiler sunmakla yükümlüdür.

7.3

Misafir, ev sahibi ile misafir arasındaki sözleşmenin bir parçası olarak ev sahibi tarafından kendisine sunulan iptal koşullarını tanımayı taahhüt eder.

7.4

Konuk, paragraf 4.5 ile 9.2’de belirtilen ve aynı zamanda ev sahibi ve konuk arasındaki sözleşmenin bir parçası olan iptal koşullarını kabul etmeyi taahhüt eder.

7.5

Konuk „Konut kurallarına“ uymakla yükümlüdür. Ev sahibi ve konuk arasında gerçekleşen akitin temel parçası olarak 6.6 maddesi geçerlidir.

7.6

Konuk gerektiğinde sözleşme ortağının kimliğinin kendisine ibraz edilmesini talep etme yükümlülüğüne sahiptir. 9flats, kişilerin kimliğinin belirlenmesi internet ortamında sınırlı olduğundan, kayıt sırasında girilen verilerin yalnızca sınırlı bir kısmını denetleyebilir. Bu nedenle tüm çabalara rağmen bir kullanıcı hesabına yanlış bilgilerin girilmesi önlenememektedir.

8

Hizmetin verilmesi (ücretler, teşvik satışları, ödeme akışı)

8.1

Ev sahibi ve konuk arasında bağlayıcı bir rezervasyon başvurusunun kabul edilmesi veya doğruda rezervasyon yapılması durumunda, ev sahibi rezervasyon için girişte bir konaklama yerinin ev sahibinden konuğa belirli bir dönem için sunulmasına yönelik yükümlülükler ve konuğun bunun için ev sahibine belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü üzerine etkin bir akit oluşur. Ödenecek tutar ev sahibi ve konuk arasında konaklama yerinin tahsis edilmesi için kararlaştırılan ücretten (konaklama ücreti) ve aynı zamanda olası diğer kararlaştırılan temizlik giderleri veya konaklama yeri profilinde belirtilen çamaşır makinesi bedelinden oluşmaktadır.

8.2

Ev sahibi bağlayıcı akitin gerçekleşmesi ile konaklama ücretini konuktan talep etme hakkına sahiptir, ödeme doğrudan yapılmalıdır.

8.3

Ev sahibi ve 9flats ev sahibinin 8.1 aynı zamanda 8.2 maddesi gereğince oluşan talepleri sözleşmenin oluşumunda 9flats kuruluşuna sattığı ve geri çekilme olarak kendisine devrettiği konusunda hem fikirdir.

8.3.1

9flats, ev sahibine talebi satın alma fiyatı olarak konaklama fiyatı tutarında bir bedeli komisyonunu düşerek ödemekle yükümlüdür (teşvik bedeli). Provizyon temelde konaklama bedelinin %15’idir. 9flats, bu provizyonu ev sahibi menfaatine özel aksiyonlar ve indirimler kapsamında bazen değiştirme hakkını saklı tutar. Ev sahibi online platformda olası belirtilen indirimler ve özel aksiyonlar üzerine kullanıcıyı hesabı üzerinden bilgilendirilecek ve gerektiğinde kendisine e-posta yoluyla bilgilendirme gönderilecektir.

8.3.2

Taraflar, talep edilen fiyatın konuğun konaklama noktasına giriş yapmasının ardından 24 saat içinde ödenmesi gerektiği hususunda uzlaşmıştır. 10 günden uzun rezervasyonlar için 9flats tutarı makul taksitler halinde ödeme hakkına sahiptir.

8.4

Konuk, günü gelen ödemeyi geciktirmeden 9flats kuruluşuna ödemekle ya da bu bedelin 9flats tarafından hesabından çekilmesini sağlamakla yükümlüdür.

8.5

9flats bedeli kendi adına kendi hesabına tahsil eder.

8.6

Konuğun talebi yerine getirime riskini 9flats üstlenir. 9flats tereddüt halinde talebi konuktan (yasal) olarak talep eder.

8.7

9flats ve konuk arasındaki mahkeme sürecinde ödenmeyen talebin konaklama bedelinin temelde ve tutar olarak mevcut olmadığı tespit edildiğinde 9flats talebin esas bedeli ve mahkeme tarafından kabul gören bedel arasındaki farkı ev sahibinden hasar tazmini olarak talep edebilir bu hususta gerekli mahkeme ve avukatlık giderlerinin de yasal olarak tahsil edilmesini talep edebilir. Ödenmeyen talebin asıl teşvik satış sözleşmesi uyarınca 8.3 maddesi ölçütlerinde ön görülen kapsamda yer alması ev sahibinin sorumluluğu altındadır.

8.8

Ev sahibi konuğa karşı sunulan talebin yasal mahkeme yolu ile talep edilmesi durumunda mahkeme sürecinde gerekli olacak her türlü bilgiyi gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak 9flats hizmetine sunmakla yükümlüdür. 9flats, sivil mahkeme nizamnamesinin olanakları kapsamında ev sahibini mahkeme sürecine dahil etme hakkını saklı tutar.

8.9

Banka kartindan cekilen meblaglarin ödemeleri gerceklesmemesi durumunda kullanici (ev sahibi veya misafir) bankaya 9flats´in istemesi halinde adres ve iletisim bilgilerine ulasabilecegini kabul etmis olurlar.

8.9.1

Misafirin hatalı olduğu bir para transferi reddi ya da başarısız bir kredi kartı ödemesi (bakiye yetersizliği sebebinden) durumunda 9flats, finans kurumunun ödemekle yükümlü tuttuğu alacak notu ücretleri için misafiri sorumlu tutar. Buna karşın misafir, 9flats’in hiç ya da belirtilenden daha az zarar gördüğünü kanıtlama hakkına sahiptir. Rezervasyon onayının alınmasından sonraki 10 gün içerisinde tam ödeme gerçekleşmediği takdirde, 9flats varolan rezervasyonu muhafaza etmek durumunda değildir. Bunun anlamı, rezervasyon, iptal koşulları çerçevesinde, zararı misafirin karşılayacağı şekilde iptal edilir. Misafir her halükarda, yaptırdığı rezervasyonun kararlaştırılmış bedelini ödemekle yükümlüdür. Kısmi ödemeler kabul edilmez.

8.10

9flats misafirin seçtiği ödeme şekline kredi kartı, debit kart ya da PayPal bağlı olarak ortaya çıkabilecek ücretleri misafire faturalandırma hakkını saklı tutar. Bu tür ücretler, rezervasyon sonlandırılmadan önce tarafımızdan detaylı olarak bildirilir. Misafir 9flats’in hiç ya da belirtilenden daha az zarar gördüğünü kanıtlama hakkına sahiptir. 9flats tarafından önerilen diğer bütün ödeme şekilleri misafir için masrafsızdır.

9

Rezervasyon iptalleri ve şikayet durumunda hizmet süreci

9.1

Bir rezervasyon iptali durumunda konuk ve ev sahibi konaklama yeri üzerine olan akiti uzlaşarak iptal etmiş olurlar. Rezervasyon iptali koşulları uyarınca rezervasyonu iptal etme hakkı sadece konuk için mümkündür. Öncesinde mutabakata varılan rezervasyon iptali şartları uyarınca bu ev sahibinin konaklama bedelini talep etme hakkını kısmen veya tamamen kaybettiği anlamına gelir.

9.1.1

Konuk yeni alacaklı olarak 9flats’a karşı da bu itirazda bulunabilir. 9flats bunun neticesinde, konuğa ilgili rezervasyon iptali tutarını konuk ve ev sahibi arasında kararlaştırılan rezervasyon iptal koşulları uyarınca ödemekle yükümlüdür.

9.1.2

Bir rezervasyon iptali yapılması sonucunda 9flats’e verilmiş olan prim, 8.3 maddesi uyarınca asıl satış primi kadar yüksek değildir. Bu bağlamda prim bedeli rezervasyon iptali nedeniyle ödenecek konaklama fiyatı oranına otomatik olarak düşecektir. Aynı zamanda prim bedeli asıl konaklama bedelinden düşülecek provizyondan %15 oranında artacaktır, zira rezervasyon iptali durumunda konuk rezervasyon iptali giderleri uyarınca 9.1.3 doğrultusunda bir servis bedeli ödemekle yükümlüdür.

9.1.3

Rezervasyon iptali kuralları doğrultusunda her türlü rezervasyon iptalinde konuk asıl kararlaştırılan konaklama bedelinin %15’i tutarında bir] işlem ücreti [ödemekle yükümlüdür.

9.1.4

Eğer ev sahibi onaylanmış bir rezervasyonu iptal etmek ister ve 9flats, gerekli durum tespitini yaptıktan sonra bu rezervasyonun imkansız ve bu durumdan ev sahibinin sorumlu olduğu sonucuna varırsa, 9flats ev sahibinin işlem iptalini kabul edecektir. Rezervasyon iptali kuralları doğrultusunda misafire yaptığı her türlü ödeme iade edilecektir. Ev sahibi özelinde uygulanacak hükümlere iptal koşullarından ulaşılabilir. Bu durumda hem misafir hem de ev sahibi aktin iptalini beyan ederler.

9.2

Ev sahibinin iptal etmesi durumunda, rezervasyon sırasında anlaşılan ve önceden ödenen tüm bedel iade edilecektir. Ev sahibi için paragraf 4.5 geçerlidir.

9.3

Konuk giriş yapmasını müteakip 24 saat içerisinde 5.3 maddesi kapsamında konaklama yerindeki eksiklikleri içeren bir şikayet bildirimini 9flats kuruluşuna yazılı olarak sunduğunda, 9flats sunulan şikayeti denetleyecektir. 9flats, her iki tarafında kabul edeceği bir çözüm sunmaya çalışacaktır.

9.3.1

Taraflar, 5.4 maddesi uyarınca kabul edilebilir bir çözüm bulunması durumunda konaklama bedelinin düşürüleceği konusunda mutabıktır.

9.3.2

Taraflar, bir fiyat indirimi konusunda uzlaşırlar ise tüm meblağın başından mevcut olmadığını var sayarlar.

9.3.3

Taraflar, 9flats firmasının uzlaşmalı bir çözüm bulunması ve buna istinaden bir fiyat indiriminin yapılması durumunda asıl konaklama bedeli ile konuk ve ev sahibi tarafından kusurlar nedeniyle mutabakata varılmış bedel arasındaki farkın konuğa ödenmesi hususunda uzlaşmıştır.

9.3.4

Taraflar, ev sahibinin uzlaşmalı fiyat indirimi nedeniyle primin azalan kısmının (9.2.3 maddesi uyarınca fark tutarı) zarar tazmini olarak 9flats’e ödenmesi hususunda uzlaşmıştır.

9.3.5

Konuğun çıkış yapmasını müteakip iki hafta içerisinde uzlaşmalı bir çözüme ulaşılamadığında 9flats primi yasal olarak tam bedelinde talep etme hakkına sahiptir. Ev sahibinin müdahil olma yükümlülükleri 8.8. maddesi uyarınca geçerlidir.

9.4

14 gün içinde dostance bir çözüm bulunamazsa, 9flats imkanları dahilinde ulaşabildiği bilgilere dayanarak bir karar alır. 9flats iki tarafın da çıkarını gözetmek zorundadır. Taraflar bu kararı kabul etmekle yükümlüdür.

10

Dolandırıcılık vakaları

10.1

Konuk ve ev sahibinin 9flats aleyhine, konaklama yerinin kullanımına yönelik, gerçek anlamda kullanımını hedeflemeyen ve daha çok 9flats aleyhine bir dolandırıcılık niyetiyle ortaklaşa düzenlenmiş bir akitte ya da ceza yasası kapsamında cezai yaptırım gerektiren uygulamalarda bulunulabileceğinden yola çıkarak, 9flats misafir ve ev sahibi arasında gerçekleşmiş tüm yazışmaları zaman zaman değerlendirme hakkına sahiptir. Bu şüphenin bahsedilen rastgele değerlendirme sonucu doğrulanması durumunda söz konusu konuk ya da ev sahibinin gerçekleştirdiği bütün iletişim incelenecektir. Bu hususta, misafir ve ev sahibi kişisel verilerin belirtilen sebeplerle kullanımını kabul ederler. Her iki durumda da inceleme ve değerlendirmeler yalnızca sahtekarlığı engellemek ve gerektiğinde cezai takibat için kullanılır ve amacın ortadan kalkmasıyla derhal silinir. Buna ek olarak, bu sözleşmenin tüm tarafları satılan primin ve kararlaştırılan satın alma bedelinin (konaklama bedeli eksi provizyon) konuk ve/veya ev sahibi dolandırıcılık şüphesinden arınana kadar ev sahibine ödenmeyeceği konusunda uzlaşmıştır.

10.2

9flats, nedenleri açıklanan şüpheli durumlarda polise ya da savcılığa şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tutar.

10.3

9flats, konuk tarafından ödenen tutardan dolandırıcılık teşebbüsünün işleme alınması için oluşan giderleri düşerek iade etme hakkını saklı tutar.

11

Değerlendirme sistemi

11.1

9flats, üyelerine sözleşmenin imzalanmasının ardından bir değerlendirme sistemi ile birbirlerini karşılıklı değerlendirme olanağını sunar ve diğer üyeler tarafından yayınlanan içeriklerin yardımcı, önemli veya faydalı olup olmadığının değerlendirilmesini sağlar.

11.2

Üyeler, belirtilen değerlendirmelerde sadece gerçek bilgiler girmekle ve yasal kurallara uymakla yükümlüdür. Değerlendirmeler konuya uygun gerçekleştirilmeli ve gereksiz eleştiriler içermemelidir.

11.3

9flats tarafından değerlendirmelerin denetlenmesi söz konusu değildir.

11.4

Değerlendirme sistemi amacı dışında kullanılmamalıdır. Yasak olan hususlar,
• Uygun olmayan değerlendirme girişi,
• Kendisi hakkında değerlendirme girmek veya üçüncü bir kişi tarafından bu tarz bir değerlendirme yapılmasını sağlamak veya
• Değerlendirmelerde oluşmamış veya sözleşmenin yerine getirilmesi ile bağlantılı olmayan durumların yer alması.

11.5

9flats, alınan bilgiler doğrultusunda (üçüncü kişi notları) değerlendirmeleri, 11.4 doğrultusunda izin verilmeyen bir içeriğe sahip olmaları durumunda ya da 12.2 doğrultusunda yasak bir içeriğe sahip olmaları durumunda, kısmen ya da tamamen silme hakkını saklı tutar.

12

İçerikler: Haklar, hakların verilmesi, yasak içerikler, muafiyet

12.1

Konaklama yeri tanımı, değerlendirme, profil resimleri

12.1.1

Ev sahipleri tarafından açıklama olarak kullanılan telif hakkı korumasına tabii bilgiler, özellikle metinler ve fotoğraflar, grafikler ve videolar (Konaklama yeri açıklamaları) ve aynı zamanda kullanıcılar tarafından değerlendirme için kullanılan metinler ve kullanıcılar tarafından kullanılan profil resimleri üçüncü kişilerin, özellikle telif, marka veya kişisel haklarını ihlal etmemelidir.

12.1.2

Kullanıcılar, 12.1.1 maddesinde belirtilen metinlerin ve fotoğrafların, grafiklerin ve videoların veya diğer korunan eserlerin ve/veya marka haklarının ve/veya kişisel haklar açısından onayların alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

12.1.3

9flats kullanıcısı, 9falts online platformunda bir konaklama yerinin kamuya açıklamasının veya bir değerlendirmenin yayınlanarak erişilebilir kılınması ile (giriş, yükleme ve neticesinde metinlerin, fotoğrafların, videoların, grafiklerin v.s. erişime sunulması) 9flats’e bu eserin (kısmen ya da tamamen) dünya çapında kullanılması için, 9flats’in sunduğu hizmetlerin ya da bu hizmetlerin internette reklamında ya da mobil uygulama (kamuya açıklama hakkı) kullanma hakkını ücretsiz, münferit olmayan, zamansal ve mekansal sınırsız kullanım hakkını vermiş olur. Ayrıca 9flats tarafından sunulan hizmetlerin dünya çapında reklam edilmesi ya da bu hizmetlerin bilbordlarda, her türlü basılı medyada, televizyon ve radyo reklamında kullanılması (çoğaltma, dağıtma, yayınlama, kamusal yayınlama hakkı) ve ayrıca eserleri işleme ya da değiştirme ve bu hakları, amacı uygulamak (9flats tarafından sunulan ya da reklam edilen hizmetin verilmesi) açısında gerekli olduğu sürece, üçüncülere devretme hakkını verir.

12.1.4

9flats kullanıcısı, 9falts online platformunda bir profil resminin yayınlanarak erişilebilir kılınması ile (fotoğrafların yüklenmesi, metinlerin yayınlanması v.b.) 9flats’e bu eserin (kısmen ya da tamamen) dünya çapında kullanılması için, 9flats’in sunduğu hizmetlerin ya da bu hizmetlerin internette reklamında ya da mobil uygulama (kamuya açıklama hakkı) kullanma hakkını ücretsiz, münferit olmayan, zamansal ve mekansal sınırsız kullanım hakkını vermiş olur. Kullanıcının profil resmi 9flats tarafından 12.1.3 maddesine göre kullanıcının buna yazılı onayı olmaksızın reklam için kullanılamaz.

12.1.5

9flats yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda kullanıcının yüklediklerinin içerikler bağlamında incelenmez.

12.1.6

9flats, içerikler 12.2’ye göre hukuka aykırı ya da yasak ya da yasaklanan faaliyetler olarak değerlendirilebilecek ise, ilgili bilgilendirme doğrultusunda (üçüncülerden bilgi) içerikleri kısmen ya da tamamen silme hakkını saklı tutar.

12.2

Diğer yasaklanan içerikler ve faaliyetler

12.2.1

Kullanıcı online platformundaki davranışlarının geçerli yasalara ve bu GİŞ’ye uygun olmasından sorumludur. Aşağıda sunulan içerikler ve faaliyetler geçerli yasaları ihlal etmektedirler ve 12.1 maddesi bağlamında online platform üzerinden veya 9flats görüşüne göre 9flats hizmetlerinin üzerinden yayınlanmaması gereken ve bunun neticesinde online platform ve bunun sunduğu hizmetlerde yasak olan hususlardır:
• Hakaretler, aslı olmayan iddialar, gereksiz eleştiriler, diğer hakaret içeren açıklamalar,
• Cezai hukuku çerçevesinde değerlendirilen açıklamalar ve fotoğraflar (örneğin: nasyonal sosyalistik, şiddet ve savaşı teşvik edici, ırkçı, çocuk veya şiddet pornografisi ve aynı zamanda suçları teşvik eden),
• Her türlü cinsel veya çocuklara ve gençlere zararlı içerikler ve sunumlar,
• Kullanıcı ilgili kullanım hakkına sahip olmadığı telif hakkınca korunan hususların çoğaltılması, dağıtılması ve açık erişime sunulması,
• Kişilerin onayı alınmadan kişisel resimlerin yayınlanması,
• Diğer kullanıcıların deşifre edilmesi,
• 9flats’ın bu tarz bir ticari kullanımı yazılı olarak onaylaması haricinde bu platformun asıl kullanım amacının dışına çıkarak platformun özel ticari amaçlar için kullanılması,
• Kişisel verileri üçüncü kişilere açıklanması
• Platformun politik ve dini faaliyetler için kullanılması,
• „Önemsiz postaların“, „zincir postaların“ veya talep edilmeyen toplu e-posta, acil bilgilendirme e-postaları, „spimming“ veya „spamming“ gönderimi,
• 9flats hizmetlerinin bozulması, kesintiye uğratılması veya gereğinden fazla yüklenilmesi
• Başka bir üyeye ait hesapların, kullanıcı adının veya şifrenin kullanılması
• Platformun ve buna bağlantılı Web sayfasının kusursuz ve nizami işleyişini etkileyecek online platform ile bağlantılı mekanizmaların, yazılımın veya diğer skriptlerin kullanılması,
• 9flats tarafından oluşturulan içeriklerin bloke edilmesi, değiştirilmesi veya modifiye edilmesi
• 9flats hizmetlerinin geçerli yasa ve kuralları ihlal edecek şekilde kullanılması

12.2.2

Belirtilen listede sunulan örnekler çerçeveyi sınırlandırmamaktadır. Yasal kuralları, üçüncü kişilerin haklarını veya bu GİŞ’yi ihlal eden hususların sonuçları 12.3 (muafiyet), 13. (içeriklerin silinmesi ve hesapların bloke edilmesi) ve 14. (kullanıcı sorumluluğu) maddelerde düzenlenmiştir.

12.3

Muafiyet

12.3.1

Kullanıcı, kullanıcı tarafından girilen teklif ve içerik tarafından, diğer kullanıcılar ya da üçüncü kişilerce haklarının ihlal edilmesinden dolayı ya da üyeler tarafından gönderilen derecelendirmeler de dahil olmak üzere web-sitesinin diğer kullanımlarından dolayı 9flats aleyhinde açılan tüm davalardan doğacak zararları karşılayacağını garanti eder.

12.3.2

Kullanıcı bu durumda 9flats’in gerekli mahkeme giderlerini (avukat ve mahkeme giderleri) de üstlenir.

12.3.3

Kullanıcı, ayrıca 9flats’e üçüncü kişi taleplerine karşı taleplerin denetiminde ve savunma için gerekli olan tüm bilgileri doğrudan, gerçekler doğrultusunda ve eksiksiz sunmakla yükümlüdür.

13

İçeriklerin silinmesi, hesapların sınırlandırılması ve bloke edilmesi

13.1

9flats, bir kullanıcı yasal kuralları, üçüncü kişilerin haklarını veya GİŞ’leri ihlal ettiğinde doğrudan fesih hakkını ve aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutar:
• Üyeyi uyarma,
• Üyenin tekliflerini veya diğer içerikleri silme,
• Kullanıcı için platform kullanımını sınırlandırma,
• Kullanıcıyı geçici veya nihai platform kullanımından tamamen hariç tutma (bloke etme)
• Diğer yasal takibatları (örn. suç duyurusunda bulunma) başlatma hakkını saklı tutar.

13.2

Bu önlemler yasal olarak gerekli olmadıkları sürece 9flats’in takdirindedir, ancak 9flats kullanıcının haklı menfaatlerini, zamanda ihlalin tüm hususlarını ve suçun derecesini de dikkate alacaktır.

13.3

Bir kullanıcı bloke edildiği anda bu üye başka bir kullanıcı adı ile de giriş yapamaz veya başka bir kullanıcı hesabı üzerinden hizmetlerden yararlanamaz.

13.4

Kullanıcılar arasında daha önce oluşan akitler sınırlandırmalar veya kullanıcı blokajından muaf tutulur.

14

Kullanıcının yükümlülüğü

14.1

Kullanıcı, kullanıcı hesabının kullanımı altında işleme alınan tüm etkinliklerden sorumludur, kullanıcı kendi hesabının kötü amaçlı kullanılmasından sorumlu tutulmadığı sürece bu geçerlidir.

15

Sorumluluk sınırlamaları ve 9flats garanti hizmetleri

15.1

9flats, herhangi bir sınırlama olmaksızın 9flats personeli ve uygulamaya yardımcı olan hizmetlerinin neden olduğu hasarlardan, kusurların kötü amaçlı gizlenmesinden, bir garantinin devralınmasından ve aynı zamanda yaşam, bedensel ve sağlık açısından zararlardan sorumludur.

15.2

Diğer hasarlar için 9flats yalnızca, akitlerin kurallara uygun uygulanmasını ve yerine getirilmesini olası kılan ve akit taraflarının normalde güvenebileceği (ana yükümlülük) bir yükümlülüğün ihlal edilmesinde sorumlu tutulabilir. Zarar tazmini yükümlülüğü bu gibi durumlarda yalnızca sözleşmesel anlamda tipik olan ve ön görülebilir durumlara sınırlıdır. Ürün sorumluluk yasası uyarınca olası bir sorumluluk saklı kalır. 9flats yukarıda belirtilenlerden daha kapsamlı bir sorumluluk üstlenmez.

15.3

9flats konuk ve ev sahibi arasındaki akit sürecine dahil olmadığından konaklama için oluşan akit bağlamında herhangi bir garanti ve/veya sorumluluk üstlenmez. Fakat 9flats, konuğun ev sahibine karşı belirttiği taleplerde kendine karşı lanse edilen talepler bağlamında sorumludur (Madde 8, 9).

16

Geçerlilik süresi, fesih

16.1

Kullanım sözleşmesi madde 2 uyarınca kayıttan itibaren sınırsız geçerlidir.

16.2

Kullanıcılar kullanım sözleşmesini her zaman fesih edebilir.

16.3

9flats kullanıcı sözleşmesini her zaman ay sonundan 14 gün önce fesih edebilir.

16.4

Sözleşme ilişkisi son gerekli hizmet süreci madde 8 ve 9 belirtilen son hizmetler verildiğinde tamamlanmış olur.

16.5

Önemli sebeplerden ötürü bloke etme ve fesih hakkı saklı kalmaktadır.

17

Kullanım koşullarının değiştirilmesi

17.1

9flats, genel işlem şartlarını ileriye yönelik olarak aşağıdaki durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar:

17.1.1

Pazarın durumu sözleşmenin imzalanmasının ardından hesaplama ve teknik anlamda 9flats açısından önemli ölçüde ve şekilde değişirse, 9flats genel işlem şartlarını kullanıcı açısında kabul edilebilir ölçüde provizyon tutarı açısından değiştirme hakkını saklı tutar; bu özellikle olası ve makul fiyat artışlarını kapsar.

17.1.2

9flats teklifi ve servisi iyileştirmek, geliştirmek veya taraflar lehine değiştirmek istediğinde genel işlem şartlarını uyarlama hakkını saklı tutar.

17.1.3

Yasalar ya da mahkeme kararları genel işlem şartlarının değiştirilmesini gerekli kıldığında, 9flats genel işlem şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

17.2

Kullanım koşulları değişirse, kullanıcılar internet sitesinde ve e-posta aracılığıyla değişiklikler konusunda bilgilendirilecektir.

17.3

Kullanıcı hesabına bir sonraki girişte kullanıcı GİŞ değişiklik hakkında bilgilendirilir ve Opt-In aracılığıyla değişikliği onaylaması istenir.

17.4

Paragraf 17.2’de belirtilen koşullarda yapılan değişikliklerle ilgili olarak bilgilendirildiği tarihten itibaren dört hafta içinde kullanıcının önerilen değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, önerilen değişiklikler uygulanmadan sözleşme muhafaza edilecektir. Bu, 9flat’in sözleşmeyi sonlandırma hakkını etkilemeyecektir.

18

Son hükümler

18.1

BM satın alma hukuku uygulanmadan Federal Almanya yasaları geçerlidir.

18.2

Kullanıcı tüccar, kamu hukukuna ya da özel kamu varlıklarına göre bir tüzel kişi ise, bu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazsızlıklar için 9flats’in yerleşik bulunduğu Berlin mahkemeleri yetkilidir. Aynı husus kullanıcı için Almanya sınırlarında genel yetkili bir mahkeme tayin edilemediğinde veya kullanıcı Almanya’da ikamet etmediğinde veya davanın açıldığı dönemde ikamet adresi bilinmediğinde de geçerlidir. Tüm talimatlar Alman yasalarına tabidir ve Alman hukuk anlayışına göre yorumlanır. Bu talimatların değişik dillerdeki versiyonları bilgi amacıyla tedarik edilmiştir ve hukuki tasarrufun bir parçası değildir. Bu sebepten, Almanca ve başka bir yabancı dil versiyonu arasında çelişkiler olması durumunda sadece Almanca versiyonu geçerlidir.

18.3

Kullanıcı ile imzalanan sözleşmenin bu kural dahil, münferit kuralları kısmen veya tamamen geçerliliğini yitirdiğinde veya yitireceği zaman diğer kuralların geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Aynı husus sözleşmede eksikliklerin bulunması durumunda da geçerlidir.provisions

Data protection policy

Dear 9flats.com user,
We know that data protection conditions are not usually particularly exciting to read. Nevertheless, in your own interest, you should read the provisions below carefully. After all, it is about what we are allowed to do with your data.

Data protection provisions of 9flats.com

The protection of your data is important to us. After all, you should be able to enjoy using 9flats.com (9flats.com PTE Limited, 111 North Bridge Road # 08-19 Peninsula Plaza Singapore 179098). This is why we inform you below about how we collect data and handle them. When you register with 9flats.com, you declare by opt-in your consent to these data protection provisions – otherwise, we cannot unfortunately offer you the full usage of our platform. If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens. Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

1. Subject of the data protection

Personal data are individual information about the personal or material circumstances of a defined or definable private individual. These include e.g. information such as full name, postal address, e-mail address and/or telephone number, and if applicable also usage data such as your IP address.

1.1 Controller

As defined in the Directive and the GDPR, processor of Personal Data is mission39 Service GmbH, Hongkongstr. 7, 20457 Hamburg, Germany on behalf of 9flats.com PTE. Ltd.
Controller is 9flats.com PTE. Ltd., 111 North Bridge Road, # 08-19 Peninsula Plaza Singapore 179098
mission39 Service GmbH adheres to the Directive of 1995 and the GDPR from May 25th 2018. Consequentially, mission39 Service GmbH processes all data provided by 9flats.com
All data collected by mission39 Service GmbH will be stored exclusively in secure hosting facilities provided by Amazon Web Service, by Hetzner Europe and By Google Services.
agreement. mission39 Service GmbH has a data processing agreement in place with its providers, ensuring compliance with the Directive. All hosting is performed in accordance with the highest security regulations. All transfers of data internally in the EEA is done in accordance with this data processing

2. Scope of the data collection and storage

As a fundamental principle, it is not necessary for you to enter personal details to use our online platform 9flats.com
If you, however, would like to use our service, you have to register with us and at least provide the following personal details:
- your first and last name,
- your e-mail address,
- your town or city (place of the accommodation that you are offering)
Please read our further information under Clause 6 if you register with the Facebook sign-up.
If you actively use our platform by entering accommodation on it, we require the following additional data from you to handle the transaction:
- your PayPal account number or your bank details (account holder, account no. and sort code),
- your complete invoice address including any VAT ID no. in order to be able to involve you for our service.
If you actively use our platform by booking accommodation on it, we require the following additional data from you to handle the transaction:
- your credit card details or your bank account information if you cannot or do not want to pay by PayPal.
The aforementioned information, with the exception of your first name, is not all made public on the platform. The contact details (e-mail address and if applicable telephone number) of you as a guest and/or host are not exchanged between guest and host until after conclusion of a binding booking or if the guest and host have networked with each other via the 9flats.com friendship function. Beforehand, you can communicate with the guest and/or host via the platform-internal messaging system.
9flats.com reserves the right to randomly evaluate exchanged messages between the guest and host to the effect whether the host and guest are collusively cooperating to the detriment of 9flats.com by jointly concluding contracts for the use of accommodation without actually having any intention to use the accommodation but more to fraudulently act against 9flats.com or to possibly commit a criminal offence in accordance with the criminal code. Should this suspicion be substantiated through the random evaluation then the entire communication of the concerned guest or host will be analyzed. In this respect the guest and host consent to the use of the personal data for the stated purposes. In both cases the evaluations are only used to prevent fraud as well as if necessary for criminal prosecution and with the ending of the purpose immediately deleted.
Your bank, credit or PayPal data are not of course forwarded to the guest or the host.
In addition, you can supplement your profile with further personal details such as your telephone number, your professional situation, your Twitter account, your Facebook account, your date of birth and a few key words about yourself and a photo of yourself. You provide these data on a voluntary basis so that your guests or hosts can get a better picture of you, but you do not have to provide them. The only mandatory information that must be made public at all times is your first name.
In addition, you can use our platform by making friends with other users, for instance. We also save these connection data to enable us to assess the usage and success rates of our features. We would be pleased to also publish these connections but we will only do so if you explicitly consent to this.
In addition, you can use our platform with the Facebook sign-up and/or log-in pursuant to Clause 6.2. We would also be pleased to publish your thus visible Facebook links or your other publicly accessible data (such as e.g. your hobbies or the university that you attended) in order to make 9flats.com more interactive and more communicative for you. However, we will only publish these data if you give us your explicit consent to do so.

3. Appropriated data use

We adhere to the principle of the appropriate use of data and we only ascertain, process and store your personal data for purposes for which you have provided them for, as stated under 2.or stated possible hereafter. We will process the data provided during registration only based on your consent per Art. 6 (1)(a) GDPR You have the option of subscribing/unsubscribing to the guest and/or host newsletter. In addition to this we use your provided email during registration for sending you own product information. At any time you are able to object to the mailing of such emails by clicking on the unsubscribe button within the email or via the settings in your member account. Your personal data is not passed on to third parties without express consent as far as it is not necessary in order to render services or perform contractual obligations. Furthermore, the transmission to authorized state institutions only is done within the scope of statutory duty of disclosure or if a judgment obliges a disclosure.

3.1 Server log files

The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in “server log files”. These are:
Browser type and browser version Operating system used
Referrer URL
Host name of the accessing computer Time of the server request
IP address
These data will not be combined with data from other sources.
The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) GDPR, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.
Contact form
Should you send us questions via the contact form, we will collect the data entered on the form, including the contact details you provide, to answer your question and any follow-up questions. We do not share this information without your permission.
We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1)(a) GDPR. You may revoke your consent at any time. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.
We will retain the data you provide on the contact form until you request its deletion, revoke your consent for its storage, or the purpose for its storage no longer pertains (e.g. after fulfilling your request). Any mandatory statutory provisions, especially those regarding mandatory data retention periods, remain unaffected by this provision.

3.2 Leaving comments on this website

If you use the comment function on this site, the time at which you created the comment and your email address will be stored along with your comment, as well as your username, unless you are posting anonymously.
How long comments are stored
The comments and the associated data (e.g. IP address) are stored and remain on our website until the content commented upon has been completely deleted or the comments are required to be removed for legal reasons (slander, etc.).
Legal basis
The comments are stored based on your consent per Art. 6 (1) (a) GDPR. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

4. Cookies, usage profiles

In addition, we also use cookies. Cookies are small text files that can store a website such as ours on the computer of a website visitor, i.e. locally. With the help of this text file, the web server can save, for instance, preferences and settings on the user’s computer which are then automatically restored on the next visit. Or to put it another way, the cookies are used, among other things, to make the use of the site more user-friendly so that, for instance, you do not have to complete the full log-in mask when you visit again.
We use both persistent cookies and session cookies. Whereas persistent cookies remain on your computer for a longer period of time, session cookies are automatically deleted when the browser window is closed.
Using cookies, data are also collected and saved on this website from which pseudonymized usage profiles are created. The data is data such as the IP address, the browser type, the software used, that website previously called up by you (referrer URL), time and duration of the visit to a website. Incidentally, the IP address is immediately made unrecognizable by us; we can then still compare whether different users have the same IP address (we need this information to be able to prevent any misuse and fraud) but can no longer discern the origins of the address.
These usage profiles are used to analyze visitor behavior and are analyzed to design and improve the offering in line with requirements. The pseudonymized usage profiles are not merged with the personal data via the carrier of the pseudonym without the express consent of the person affected which must be given separately.
Cookies are also used to enable us to carry out our Premium partner program. Further information on the Premium Partner program can be found here; information on the tracking in this regard and on cookies can be found in particular in Clause 4.4.
You can prevent the installation of the cookies by preventing the installation of the cookies with a corresponding setting in your browser software ("private mode – can be found under Settings with most browsers); however, it should be pointed out that in this case you may not be able to use all functions of this website.
In addition, you can delete cookies that have already been set (also to be found under “Settings” in the browser).

5. Google Analytics

We also use Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (in future: Google) on this website. Google Analytics is a web analysis tool with the help of which we analyse the interaction of the visitors with our website and thus are able to improve our website for you further. Google Analytics also uses cookies, as they were in principle described in more detail under Clause 4. The information generated by the cookie regarding your use of this website are usually transferred to a server belonging to Google in the US and stored there. Google Analytics cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising. The information saved by the cookies includes, for instance, the time of the website visit, the frequency with which the visitor has called up the website, and from where the visitor has accessed the website. To determine the latter value, Google initially records the IP address of the user. However, we have activated the IP anonymisation on our website. Based on this, your IP address within Member States of the European Union or in other signatory states of the Treaty on the European Economic Area is shortened by Google before transmission to the US. Only in exceptional cases is the full IP address transferred to a server belonging to Google in the US and shortened there. On behalf of 9flats.com, Google will use the aforementioned information to analyse your usage of the website, to compile reports on the website activities and to provide further services associated with the usage of the website and the Internet towards the website operator. The IP address communicated under Google Analytics by your browser is not merged with other data of Google.
You can prevent the saving of the cookies by Google Analytics by a corresponding setting in your browser software; however, reference should again be made to the fact that in this case you may not be able to use all functions of this website.
In addition, you can prevent the recording of the data generated by the cookie and relating to your usage of the website (incl. your IP address) to Google and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available under the following link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]
Further information on data protection with regard to Google Analytics can be found directly here at Google.

6. Facebook

Our website uses the sign-up and log-in function and social plug-ins of the social network facebook.com, which is operated by Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. If you have your normal place of residence in the European Union, the Facebook services are offered to you by Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. The social plug-ins are discernible by the Facebook logos (white “f” on blue background or the characteristic Facebook thumb) or marked by the addition “Facebook Social Plug-In”; all Facebook plug-ins can be viewed here. The sign-up and/or log-in of Facebook is also easy to recognize by the characteristic white script on a blue background.

6.1 Social Plug-ins

When you call up a website of ours on which a social plug-in (like button) is implemented, your browser will then establish a direct link to Facebook and will then transmit the following data to Facebook directly:
1. date and time of your visit,
2. the Internet address/URL of the site that you are currently visiting,
3. your IP address,
4. your browser,
5. your operating system,
6. your user code if you are a registered user of Facebook and if applicable your surname and first name and
7. if you click on the plug-in, of course the information that you have used this specific plug-in.
8. the data can only be transmitted to the Facebook profile when the user is logged in to Facebook
9. logging out of Facebook prevents the transmission of these data to the Facebook profile
Facebook saves these data for a period of 90 days. Facebook then removes the name and all other personal information from the data; a pseudonymized usage profile remains.
We explicitly make reference to the fact that we ourselves do not have any influence on the scope of the data which Facebook collects with the help of the plug-in and that with regard to data protection we have to rely on the data usage guideline of Facebook, on which our aforementioned information is based. Please inform yourself further on Facebook specifically about the purpose and scope of the data collection and your rights in this regard and the setting options to protect your privacy using the data usage guidelines.
However, it is of course possible to prevent the placing of cookies by settings in your browser. In addition, it is also possible to block the social plug-ins of Facebook with add-ons for your browser. For instance with the “Facebook Blocker”

7. Newsletter

Newsletter data

If you would like to receive our newsletter, we require a valid email address as well as information that allows us to verify that you are the owner of the specified email address and that you agree to receive this newsletter. No additional data is collected or is only collected on a voluntary basis. We only use this data to send the requested information and do not pass it on to third parties.
We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) GDPR. You can revoke consent to the storage of your data and email address as well as their use for sending the newsletter at any time, e.g. through the “unsubscribe” link in the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.
The data provided when registering for the newsletter will be used to distribute the newsletter until you cancel your subscription when said data will be deleted. Data we have stored for other purposes (e.g. email addresses for the members area) remain unaffected.

8. Plugins and tools

YouTube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.
If you’re logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.
YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) GDPR.
Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.
For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) GDPR.
If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.
Further information about handling user data, can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and
in Google’s privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

This site uses the Google Maps map service via an API. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
To use Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.
The use of Google Maps is in the interest of making our website appealing and to facilitate the location of places specified by us on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) GDPR.
Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of Google at https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8.1 Affiliates

Privacy Policy for use and application of Awin

The controller has integrated components from Awin on this website. Awin is a German affiliate network that offers affiliate marketing. Affiliate marketing is an Internet-based form of distribution that allows commercial operators of websites, the so-called merchants or advertisers, advertising, which is usually remunerated via click or sale commissions, on third-party websites, ie sales partners, affiliates or publishers be called, show. The merchant provides through the affiliate network an advertising material, ie a banner or other suitable means of Internet advertising available, which subsequently incorporated by an affiliate on their own websites or other channels, such as the keyword advertising or e-mail Marketing, be advertised.
The operating company of Awin is Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Germany.
Awin sets a cookie on the information technology system of the person concerned. What cookies are, has already been explained above. Awin’s tracking cookie does not store any personal data. Only the identification number of the affiliate, ie the partner mediating the potential customer, as well as the ordinal number of the visitor of a website and of the clicked advertising medium are stored. The purpose of the storage of this data is the processing of commission payments between a merchant and the affiliate, which are processed via the affiliate network, ie Awin.
The affected person can prevent the setting of cookies through our website, as shown above, at any time by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently contradict the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Awin from setting a cookie on the information technology system of the person concerned. In addition, cookies already set by Awin can be deleted at any time via an Internet browser or other software programs.
Awin’s applicable privacy policy can be found at http://www.Awin.com/about-Awin/datenschutz/.

Privacy Policy for Use and application of Belboon

The controller has integrated Belboon components on this website. Belboon is a German affiliate network that offers affiliate marketing. Affiliate marketing is an Internet-based form of distribution that allows commercial operators of websites, the so-called merchants or advertisers, advertising, which is usually remunerated via click or sale commissions, on third-party websites, ie sales partners, affiliates or publishers be called, show. The merchant provides through the affiliate network an advertising material, ie a banner or other suitable means of Internet advertising available, which subsequently incorporated by an affiliate on their own websites or other channels, such as the keyword advertising or e-mail Marketing, be advertised.
The operating company of Belboon is belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.
Belboon sets a cookie on the information technology system of the person concerned. What cookies are, has already been explained above. The Belboon tracking cookie does not store any personal information. Only the identification number of the affiliate, ie the partner mediating the potential customer, as well as the ordinal number of the visitor of a website and of the clicked advertising medium are stored. The purpose of the storage of this data is the processing of commission payments between a merchant and the affiliate, which are processed via the affiliate network, ie Belboon.
The affected person can prevent the setting of cookies through our website, as shown above, at any time by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently contradict the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Belboon from setting a cookie on the information technology system of the person concerned. In addition, cookies already set by Belboon can be deleted at any time via an Internet browser or other software programs.
Belboon’s applicable privacy policy is available at https://www.belboon.com/about-us/ privacy.
The Belboon affiliate network works with the following sub-partners:
BigBangData GmbH (personalized advertising)
Opposition: https://bbd-tag.de/opt.php?opt=out

Privacy Policy on Use and application of Post Affiliate Pro

The controller has integrated Post Affiliate Pro components on this website. Post Affiliate Pro is a German affiliate network that offers affiliate marketing. Affiliate marketing is an Internet-based form of distribution that allows commercial operators of websites, the so-called merchants or advertisers, advertising, which is usually remunerated via click or sale commissions, on third-party websites, ie sales partners, affiliates or publishers be called, show. The merchant provides through the affiliate network an advertising material, ie a banner or other suitable means of Internet advertising available, which subsequently incorporated by an affiliate on their own websites or other channels, such as the keyword advertising or e-mail Marketing, be advertised.
Post Affiliate Pro’s operating company is Quality Unit, LLC, 3616 Kirkwood Highway, Suite A # 1130, Wilmington DE19808.
Post Affiliate Pro sets a cookie on the information technology system of the person concerned. What cookies are, has already been explained above. Post Affiliate Pro’s tracking cookie does not store any personal information. Only the identification number of the affiliate, ie the partner mediating the potential customer, as well as the ordinal number of the visitor of a website and of the clicked advertising medium are stored. The purpose of storing this data is the processing of commission payments between a merchant and the affiliate, which are processed via the affiliate network, ie Post Affiliate Pro.
The affected person can prevent the setting of cookies through our website, as shown above, at any time by means of a corresponding setting of the Internet browser used and thus permanently contradict the setting of cookies. Such a setting of the Internet browser used would also prevent Post Affiliate Pro from setting a cookie on the information technology system of the person concerned. In addition, cookies already set by Post Affiliate Pro can be deleted at any time via an internet browser or other software programs.
The applicable privacy policies of Post Affiliate Pro are available at https://www.postaffiliatepro.com/gdpr/.

9. Payment service providers

Credit Card

If you choose to pay by credit card, payment will be processed through the payment service Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland, to whom we will disclose your information provided during the ordering process and the information about your order (Name, address, account number, bank code, possibly credit card number, invoice amount, currency and transaction number). The transfer of your data is exclusively for the purpose of payment processing with the payment service provider Stripe Payments Europe Ltd. For more information about Stripe’s privacy, please visit https://stripe.com/terms.

Bitcoins

On this website, the controller has integrated components of BitPay. BitPay is an online payment service provider. Payments are processed via BitCoin transactions.
The operating company of BitPay is BitPay, Inc., located in Suite 516, 3423 Piedmont Road, NE Atlanta, GA 30305, United States.
If the data subject chooses “Bitcoin” as the payment option in the online checkout during the ordering process, we automatically transmit the REQUIRED data ONLY to BitPay. By selecting this payment option, the data subject agrees to the transfer of personal data required ONLY for payment processing. The personal data transmitted to BitPay is usually first name, last name, email address or other data necessary for payment processing and fraud prevention. The processing of the purchase also requires such personal data, which is in connection with the respective order.
The transmission of the data is aimed at payment processing and fraud prevention. The controller will transfer personal data to BitPay, in particular, if a legitimate interest in the transmission is given.
BitPay will, if necessary, pass on personal data to affiliates and service providers or subcontractors to the extent that this is necessary to fulfill contractual obligations or for data to be processed in the order.
The data subject has the possibility to revoke consent for the handling of personal data at any time from BitPay. A revocation shall not have any effect on personal data which must be processed, used or transmitted in accordance with (contractual) payment processing.
The applicable data protection provisions of BitPay may be retrieved under https://bitpay.com/about/privacy.

PayPal

Our website accepts payments via PayPal. The provider of this service is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
If you select payment via PayPal, the payment data you provide will be supplied to PayPal based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) GDPR (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.

Klarna

Our website accepts payments via Klarna. This service is provided by Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden.
Klarna offers various payment options (e.g. installment payments). If you opt to pay using Klarna, Klarna will collect various pieces of personal data from you. Further information can be found in the Klarna privacy policy: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.
Klarna uses cookies to optimize the use of Klarna checkout solution. Optimizing the checkout solution provides a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) (f) GDPR. Cookies are small text files that are stored on your device and do no harm. They remain on your device until you delete them. For further information on how Klarna uses cookies, go to the following link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.
Data is transmitted to Klarna based on Art. 6 (1)(a) (Consent) and Art. 6 (1)(b) GDPR (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.

Sofortüberweisung

Our website accepts payments via Sofortüberweisung. The provider of this service is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Germany.
Sofortüberweisung provides us with real-time payment confirmations, allowing us to begin fulfilling our end of our contract right away.
If you opt to pay using Sofortüberweisung, you will be submitting a PIN and a valid TAN to Sofort GmbH so that it can access your online banking account. Sofort GmbH will automatically check your account balance and perform the transfer to our account using the TAN you supply. It then sends an immediate transaction confirmation. After logging in, your income, the overdraft protection, and the availability of other accounts and their balances will be checked.
In addition to the PIN and TAN, the payment details you provide as well as personal information will be sent to Sofort GmbH. This personal information includes your name, address, telephone numbers, email address, IP address, and any other data required to process your payment. This data must be transferred to identify you securely and to prevent fraud.
Data is transmitted to Sofort GmbH based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) GDPR (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.
Please refer to the payment with Sofortüberweisung links below: https://www.sofort.de/datenschutz.html and https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Our website accepts payments via Paydirekt. The provider of this service is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Germany (hereafter referred to as “Paydirekt”).
When you make payments through Paydirekt, Paydirekt collects various pieces of transaction data and forwards it to the bank you have indicated to Paydirekt. In addition to the data required for the payment, Paydirekt will also collect such data as your shipping address or the items in your shopping cart.
Paydirekt then authenticates the transaction by using the authentication method your bank has set up. The payment is then transferred from your account to ours. Neither we nor third parties have access to your account information.
For more information, see the terms and conditions and privacy policy of Paydirekt at
https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

10. Sign Up, Login

We also offer you the option of registering with us using the Facebook sign-up or registering via the log-in. If you would like to register or log in with us using the Facebook sign-up and/or log-in, you then permit us to:
1. Access your general details such as your name, profile image, gender, the user ID, your friend lists and all other data that you have made public in your profile.
2. Send you e-mails.
3. Post status reports on your behalf.
4. Also to access your data when you are not currently using the application.
5. Access your other profile information such as “About me”, your date of birth, your home town and your current place of residence.
11. Rights of information, revocation and deletion
You may obtain information about the data stored with us free of charge, without indicating any reasons by contacting us at service@9flats.com
We will make sure to provide you with a copy of the data we process about you. In order to comply with your request, we may ask you to verify your identity. We will fulfill your request by sending your copy electronically, unless your request expressly specifies a different method. For any subsequent access request, we may charge you with administrative fee. You can object to the use of your data at any time and revoke the consent to use your data that you gave when you registered. In addition, you can correct, block or have deleted at any time the data that we have collected and stored. We make explicit reference to the fact that we are obligated by law to continue to save the data; in this case, the data can only be blocked.
You can contact us at any time to:
- Request access to information that 9flats.com PTE Ltd has about you
- Correct any information that 9flats.com PTE Ltd has about you
- Delete information that 9flats.com PTE Ltd has about you
To exercise the aforementioned rights and also if you have any additional questions about 9flats.com PTE Ltd’s collection and storage of data, please contact us at:
9flats.com PTE. Ltd., 111 North Bridge Road, # 08-19 Peninsula Plaza Singapore 179098
service@9flats.com

11.1 Right to file complaints with regulatory authorities

If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the following link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11.2 Right to data portability

You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible

12. Storage and processing

Your information collected through the 9flats.com portal may be stored and processed in Europe, Singapore, US or any other country in which 9flats.com PTE Ltd or its subsidiaries, affiliates or service providers maintain facilities. 9flats.com PTE Ltd may transfer information that we collect about you, including personal information, to affiliated entities, or to other third parties across borders and from your country or jurisdiction to other countries or jurisdictions across the world. If you are located in the European Union or other region with laws governing data collection and use that may differ from Singapore law, please note that we will not transfer information, including personal information, to a country and jurisdiction that does not have the same data protection laws as your jurisdiction.

13. How we protect your information.

9flats.com. PTE LTd is concerned with protecting your privacy and data, but we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to 9flats.com or guarantee that your information on the 9flats.com portal may be not accessed, disclosed, altered or destroyed by breach of any of our industry standard physical, technical or managerial safeguards. When you enter sensitive information (such as log in credentials) on our registration or order forms, we encrypt that information using secure socket layer technology (SSL). No method of transmission over the Internet or method of electronic storage, is 100% secure, however. Therefore, we cannot guarantee its absolute security. If you have any questions about security on our site, you can contact us at service@9flats.com. We use an outside help company, and a credit card processing company to bill you if you purchase services. These companies do not retain, share, store or use personally identifiable

13.1 Encrypted payments on this website

If you enter into a contract which requires you to send us your payment information (e.g. account number for direct debits), we will require this data to process your payment.
Payment transactions using common means of payment (Visa/MasterCard, direct debit) are only made via encrypted SSL or TLS connections. You can recognize an encrypted connection in your browser’s address line when it changes from “http://” to “https://” and the lock icon in your browser line is visible.
In the case of encrypted communication, any payment details you submit to us cannot be read by third parties.

13.2 Data transferred when signing up for services and digital content

We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the terms of your contract with us, for example, to banks entrusted to process your payments.
Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent.
The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) GDPR, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

14. Premium Partner program

If you participate in the Premium Partner program of 9flats.com, we point out that these data protection provisions apply accordingly. To handle the Premium Partner program, it is necessary that you notify us of the following data:
- First name and surname
- Address
- Bank details.
If you have any further questions on data protection or on these data protection provisions, please feel free to contact us at any time!

close
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.