Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 (w dniu przyjazdu).
Doba hotelowa kończy się o godz.11.00 (w dniu wyjazdu).
W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00
Za zgubiony klucz odpowiada Klient
Za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia odpowiada Klient
Za szkody wyrządzone przez Dzieci odpowiadają Rodzice